अनुमानित बार्षिक खरीद रु. २० करोड

यस नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)द्वारा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा नेपालका हिमाली, पहाडी तथा तराईका केही जिल्लाहरूमा संचालित विभिन्न परियोजनाहरू अन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि एक वर्षको अवधिसम्म आपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यक हार्डवेयर सामग्री तथा औजारहरू -सिमेण्ट, छड, सि.जि.आई.सिट, एच.डि.पि.ई. पाइप तथा फिटिङ्गस्हरू_ तल उल्लेखित शर्तहरूको अधीनमा रही आपूर्ति गर्न इच्छुक योग्य हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता वा अधिकृत विक्रेताको काम गर्ने कम्पनी तथा फर्महरूलाई टेण्डर पेश गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Seald Tender का साथमा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूः

१) उपलब्ध सूची अनुसारका सामग्रीहरूको VAT समावेश नभएको दर रेट अंकमा स्पष्ट रुपमा भरिएको मूल्य विवरण ।
२) नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा रजिष्ट्रेशन भएको प्रमाणपत्र (नवीकरण सहित)को प्रतिलिपि ।
३) PAN तथा VAT प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
४) गत आ.व.को कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) तथा VAT Return filing को प्रमाण ।
५) कम्तीमा ५ बर्ष निर्माण सामाग्री आपूर्र्ति गरेको अनुभव र सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्राप्त अनुभवको प्रमाण पत्र ।
६) आपूर्तिकर्ता फर्म / कम्पनीको Profile ।
७) आपूर्ति गर्नु पर्ने कुनै वस्तुको Dealership भएमा सो को प्रमाणपत्र ।

Sealed Tender का शर्तहरूः

१) तोकिएको योग्यता पुगेका ईच्छुक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताहरूले आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरूका साथमा
‘Requirements fo Bidding’ मा निर्दिष्ट गरे बमोजिम लाहा छाप लगाई बन्द गरिएको खाममा Tender पेश गर्नु पर्नेछ ।
२) सामाग्रीहरूको लिस्टमा भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको दररेट पेश गर्नु पर्नेछ । आंशिक सामग्रीहरूको दररेट मान्य हुने छैन ।
३) निर्माण सामाग्रीहरू पूर्वाञ्चलमा विराटनगर, मध्यमाञ्चलमा जनकपुर, वीरगंज, पर्सा बजार (चितवन) र चरीकोट
तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलका लागि नेपालगञ्जमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उपर्युक्त स्थानहरूमध्ये आफूले चाहे
जतिकोे स्थानका लागि मात्र वा सबै स्थानहरूका लागि सामग्रीहरूको दर रेटहरू पेश गर्न सकिनेछ ।
४) उपर्युक्त बमोजिमको Tender को सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन अर्थात् २६ जनवरी २०१८ भित्र
संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय, गैरीधारा, काठमाण्डौंमा रिसेप्सनमा दर्ता गर्नु पर्नेछ र उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्टसम्म टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम म्याद हुनेछ । अन्तिम दिनको अपरान्ह ५ बजेभित्र आइनपुगेका टेण्डरलाई समावेश गरिने छैन ।
५) Tender पठाउनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरूका साथै सामग्रीहरूको विवरण संस्थाको वेबसाइट
www.rrn.org.np बाट Download गर्नु पर्नेछ ।
६) यसरी प्राप्त सामग्रीहरूको विवरणको Print out निकाली आफ्नो प्रस्तावित दर रेट तथा अन्य आवश्यक
कागजात सहित आङ्खनो प्रस्ताव (Tender Document) सिलबन्दी गरी माथि उल्लेखित ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ
। सामग्रीहरूको दररेटको हरेक पाना तथा सिलबन्दी खामको बाहिरपट्टि प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता फर्मरकम्पनीको
छाप तथा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनु पर्नेछ । मूल्य विवरणको हरेक पानाको तलपट्टि आपूर्तीकर्ताको छाप तथा आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरका साथै कुनै अङ्क बदल्नु परेमा एउटा धर्सोले मात्र काटेर त्यसैको
छेउमा नयां अङ्क लेखी त्यस्तो स्थानमा समेत आधिकारिक हस्ताक्षर र छाप लगाउनु पर्नेछ ।
७) टेण्डर मूल्याङ्कन समितिद्वारा रीतपूर्वक प्राप्त प्रस्तावहरूको तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरिनेछ ।
८) ग्रामीण पूर्वाधार सम्बन्धी निर्माण सामाग्री सप्लाई गरेको अनुभव भएकाहरूलाई विशेष ग्राह्यता दिईनेछ ।
९) कुनै पनि द्यष्म पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकृति गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ ।


Tender को प्रकृया बारे जानकारी गराउन तथा सो सम्बन्धमा जिज्ञासाहरू भए प्रष्ट पार्न १६ जनवरी २०१८, मंगलबार विहान १० बजे यस संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूसग बैठकको आयोजना गरिएको हुंदा सम्पूर्ण इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूलाई उक्त समयमा उपस्थित भई दिन आह्वान गरिन्छ । ईच्छुक Bidder हरूले आ-आफ्नो फर्म वा कम्पनीको आधिकारिक पत्र तथा व्यक्तिगत परिचयपत्र लिई आईदिन अनुरोध गरिन्छ ।

Attachments:
FileFile size
Download this file (List_of_hardwares 2018.xls)List of Hardwares269 kB
Download this file (Requirements_for_bidding _2018.doc)Requirements for Bidding127 kB