Freedom from Forced Labor and Modern Slavery

Sn Title Date Download
1 शिक्षा सबैको लागि Jan 4, 2021
2 Booklet Bonded Labor Jan 5, 2021
3 नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार रहेको छ Jan 5, 2021
4 Leaflet Bonded Labor Jan 5, 2021

About RRN

Rural Reconstruction Nepal (RRN) is a Nepali non-government, not for profit, social development organisation, initially set up as a small organisation in 1989

Contact Us