News Coverage

RRN works with the poor and marginalized people of rural Nepal to empower them to meet their basic needs, enhance their livelihoods, and establish their own institutions.
High-level dialogue on the pandemic accord held in Kathmandu - Rural Reconstruction Nepal RRN
High-level dialogue on the pandemic accord held in Kathmandu
खनिज ईन्धन प्रयोगको अन्त्यको माग गर्दे ललितपुरमा युवाहरुको बिरोध प्रदर्शन - Rural Reconstruction Nepal RRN
खनिज ईन्धन प्रयोगको अन्त्यको माग गर्दे ललितपुरमा युवाहरुको बिरोध प्रदर्शन
Climate campaigners stage demonstration ahead of G20 summit in Kathmandu- Rural Reconstruction Nepal RRN
Climate campaigners stage demonstration ahead of G20 summit in Kathmandu
आर.आर.एन.को त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न
रोल्पाका कुपोषित बालबालिकाको अवस्थामा सुधार - Rural Reconstruction Nepal RRN
रोल्पाका कुपोषित बालबालिकाको अवस्थामा सुधार
Camp Ma Pugepachi, Kuposhan Patta Lagyo, Poshan Sudharma Shayog gardai RRN - Rural Reconstruction Nepal RRN
Camp Ma Pugepachi, Kuposhan Patta Lagyo, Poshan Sudharma Shayog gardai RRN
आरआरएनको सहयोगले बदलिएको दोलखाको झुले र मृगे गाउँको कृषकको जीवनस्तर - Rural Reconstruction Nepal RRN
आरआरएनको सहयोगले बदलिएको दोलखाको झुले र मृगे गाउँको कृषकको जीवनस्तर
मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनामा ढिलाई नगर्न सरोकारवालाको माग - Rural Reconstruction Nepal RRN
मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनामा ढिलाई नगर्न सरोकारवालाको माग